wtorek, 7 luty 2023

Adresy władz ustawodawczych

Adresy władz ustawodawczych

Art. 118. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.
  2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
  3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Gabinet Marszałka Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa