wtorek, 7 luty 2023

Interesujące artykuły

Interesujące artykuły

Szkodliwość społeczna organizacji wymiaru sprawiedliwości ?

Sędzia sądu powszechnego, to obecnie w Polsce chyba jedyny zawód o stabilnej pozycji finansowej. Wystarczy, że jako student prawa „wykuł” na pamięć trochę kodeksów (dziś już nieaktualnych), poszukał silnych koneksji, "zamknął dziób, przestał samodzielnie myśleć" i już jako sędzia sądu powszechnego może pławić się do końca życia w rozlicznych przywilejach...

Czytaj całość

Historia więzienia ludzi

Krótka historia powstania więziennictwa, monitoring elektroniczny, opis aresztów i zakładów karnych, domów poprawczych, analiza systemu penitencjarnego, wzmianki o budowie nowych więzień, a także krytyka anarchistyczna systemu penitencjarnego.

Czytaj całość

Kobiety odbywające kary pozbawienia wolności w krajach UE

System penitencjarny został stworzony w dużej mierze z myślą o mężczyznach, miedzy innymi dlatego, że to właśnie mężczyźni stanowią zdecydowaną większość osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Kobiety to niewielki procent osób osadzonych, więc zakłady karne bardzo często nie są w pełni dostosowane do potrzeb kobiet, a prawa więźniarek nie są w pełni respektowane.

Czytaj całość

Więzienia do leczenia

W szwedzkich więzieniach siedzi prawie 7 tys. osób. Per capita: ponadtrzykrotnie mniej niż w Polsce, chociaż poziom przestępczości w obydwu krajach jest porównywalny. A mimo to uważa się, że więźniów jest za dużo, a ich utrzymanie zbyt drogie.

Czytaj całość