wtorek, 5 grudnia 2023

Ostatnie odpowiedzi od władz R.P.

Ostatnie odpowiedzi od władz R.P.

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 24.01.2020r.

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 22.01.2020r.

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP z dn. 31.01.2020r.