wtorek, 7 luty 2023

Stare wstępniaki

Stare wstępniaki

Konferencja Amnestia Powszechna 2011

Kolejna konferencja na temat przeprowadzenia Amnestii Powszechnej planowana jest na dzień 26 marca 2011r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności pod nr telefonu 607 598 411. O dokładnym miejscu konferencji poinformuję uczestników telefonicznie - jest to uzależnione od ilości uczestników.

Przypominam także, iż głównym celem spotkania będzie powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Amnestia Powszechna 2011". W związku z powyższym wymagany jest udział min. 15 osób, które podejmą się założenia komitetu.

Serdecznie zapraszam!

Bogusław Maciejewski

Ponownie Witam!

Na ogłoszony konkurs otrzymałem tylko jedną poważną pracę. Bardzo Państwa proszę o dokładne zaznajomienie się z tym projektem (pobrać ją można kilkając tu) i wyrażenie swojej opinii. Według mojej oceny jest to niezły projekt amnestii warunkowej i zainicjowanej. Oczekuję również od Państwa konkretnych deklaracji przystąpienia do komitetu amnestyjnego. Proszę przesyłać na ten email swoje dane, łącznie z numerem telefonu. Komitet postępował zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Apel

Apeluję do wszystkich zainteresowanych, aby pisali indywidualnie i zbiorowo petycje o przeprowadzenie amnestii powszechnej do Pana Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz do swoich posłów i senatorów, zgodnie z myślą C. K. Norwida "W społeczeństwie chęci stałej nie mającym, nic nie będzie. Potrzebna presja moralna na elementa Państwa".

Powitanie

Nazywam się Bogusław Maciejewski. Od kilku lat, będąc zainteresowany polityką bieżącą i uczestnicząc w spotkaniach z różnymi osobistościami, starałem się zainspirować te osoby ideą przeprowadzenia w Polsce powszechnej amnestii. Efekt jak wszyscy wiedzą żaden, więc w maju tego roku wystąpiłem z propozycją przeprowadzenia amnestii powszechnej do Pana Prezydenta oraz Premiera R.P. (Kliknij, aby zobaczyć fragment listu do Prezydenta i premiera wraz z odpowiedziami).

Nie zrażony tymi odpowiedziami, świadomy ogromnej wagi problemu pozwoliłem sobie na założenie tej strony w celu rozpoczęcia narodowej debaty w tej kwestii, jak również znalezienia sojuszników.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zaznajomienia się materiałami, które znajdują się na tej stronie, a także o wyrażenie swych opinii, sugestii oraz pomysłów dalszych działań, które pozwolą na realizację ustawy amnestyjnej.

Czym jest amnestia?

Amnestia jest to jednorazowe darowanie kar, która obejmuje prawie wszystkich skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Dlaczego prawie wszystkich? Ponieważ w wielu wypadkach amnestia kary ani nie łagodzi, ani tym bardziej nie darowuje. Dzieje się tak np. gdy ktoś popełnia dwa razy podobne przestępstwo. Również wyroki dożywotniego pozbawienia wolności nie są objęte amnestią. Bardzo dobrze widać to w ostatniej ustawie amnestyjnej z 1989 r., gdzie amnestia obejmowała tylko wyroki do 3-ch lat więzienia.
Amnestia jest szansą dla wielu skazanych na rehabilitację społeczną i resocjalizację.

Czym nie jest amnestia?

Amnestia nie jest masowym opróżnianiem więzień. Nie jest wypuszczaniem groźnych przestępców czy recydywistów na ulice. Jak wspomniano wyżej, dwukrotne popełnienie podobnego przestępstwa nie pozwala więźniowi na skorzystanie z amnestii. Ponadto, jeżeli skazany po wyjściu na wolność popełni kolejne przestępstwo, darowanie kary zostaje anulowane, a osoba taka znów trafia do więzienia i do wcześniejszej kary dodaje się nową. Krótko mówiąc, działa to podobnie jak w przypadku wyroku z zawieszeniem.
Więcej o amnestii przeczytasz tutaj.

Rewolucja elektronicznych obrączek

Z Katarzyną Piekarską (SLD), autorką pierwszego projektu ustawy o dozorze elektronicznym skazanych, rozmawia Piotr Ożadowicz.

Czytaj całość