wtorek, 7 luty 2023

Wiadomości optymistyczne

Wiadomości optymistyczne

Idzie cicha amnestia

Agata Łukaszewicz, 12.03.2010, rp.pl

Więźniów w Polsce jest po prostu tak dużo, że przeciętnie każdy ma mniej niż „trzy metry kwadratowe przestrzeni życiowej”. Tymczasem takie minimum gwarantują im przepisy uchwalone w 2009 r. Przekroczenie tej normy oznacza, że trzeba rozpocząć rozładowywanie tłoku w celach.

Czytaj całość

Komunikat prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący tego artykułu

W Polsce potrzebna jest amnestia

Janusz Wojciechowski, 26.06.2009

Polska górą! Mamy pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby więźniów. Choć pod względem liczby ludności zajmujemy w Unii dopiero szóste miejsce, to pod względem liczby więźniów przodujemy zdecydowanie. W polskich więzieniach siedzi obecnie 90 tysięcy ludzi. W więzieniach niemieckich, kraju dwukrotnie liczniejszego ludnościowo, w więzieniach przebywa 73 tysiące chłopa. W odniesieniu do liczby ludności odsetek więźniów jest więc w Polsce dwukrotnie wyższy niż w sąsiednich Niemczech.

Czytaj całość

Szwajcarskie banki tracą miliardy na włoskiej amnestii podatkowej

Włoska amnestia podatkowa wydrenuje czołowe szwajcarskie banki - UBS, Credit Suisse i Julius Baer - z 18 miliardów dolarów, które wycofają z nich klienci. Uderzy to w i tak już osłabioną bankowość prywatną i spowoduje kolejne fuzje, uważają analitycy.

Czytaj całość

Dłużnicy alimentacyjni zatrzymają prawo jazdy

Kolejna zmiana w kwestii odbierania praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Gminy nie będą już występować do starostów o zatrzymanie uprawnień - pisze "Rzeczpospolita".

Czytaj całość

Komunikat prasowy

6 grudnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy, czyli tzw. ustawa „przeludnieniowa”. W związku z tym, informujemy, że na dzień 6 grudnia 2009 r. w aresztach śledczych i zakładach karnych przebywało ogółem 85 096 osadzonych.

Łączna liczba miejsc zakwaterowania w aresztach śledczych i zakładach karnych wyniosła 87 396 (łącznie z miejscami dodatkowymi). Wskaźnik zaludnienia jednostek penitencjarnych (wyrażony w procentach jako stosunek liczby osadzonych do liczby miejsc) wyniósł: 97,4%.

Średnie zaludnienie w 13 okręgowych inspektoratach Służby Więziennej kształtuje się na poziomie poniżej 100%, a jedynie w dwóch inspektoratach przekracza 100% (Białystok i Katowice). Najniższe zaludnienie występuje w okręgowym inspektoracie w Łodzi – 93,5%.

Dzięki podjętym w ostatnich tygodniach działaniom, łączna liczba osadzonych, którym w dniu 6 grudnia 2009 r. nie zagwarantowano kodeksowej normy powierzchniowej (3 m kwadratowe) wyniosła 3 124 osoby, co stanowi 3,6% ogólnej liczby osadzonych.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości